Homeเสียงฆ้องเสียงฆ้อง 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

เสียงฆ้อง 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013


ข่าวคริสตจักร ปีที่ 21 ฉบับที่ 20 ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

 

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ (ฟอง-ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอแสดง ความยินดีต้อนรับพี่น้องบรรดามิตรสหายในพระคริสต์ทุกท่านทั้งในและต่างคริสตจักรที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยความรักและความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้ที่เข้ามาในพระนามของพระเจ้าทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่และผู้อาวุโสทุกคนตลอดไป

ขอบคุณผู้ร่วมพันธกิจ : ขอขอบคุณในน้ำใจแห่งการมีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการปรนนิบัติ รับใช้และพันธกิจแห่งการนมัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 *เวลา 10.00 น. ผู้เทศนา: ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข ผู้นำ: ผป.นัทรี อินทะพันธุ์ ผู้แปล : ผป.ดวงเดือน ภู่เจริญ นักดนตรี: นักดนตรีคริสตจักร ผู้เดินถุงถวาย: คณะมัคนายกคริสตจักร ต้อนรับพี่น้อง:ฝ่ายผู้ปกครองคริสตจักร เจ้าภาพจัดดอกไม้: “ครอบครัว สิงขรัตน์” (ขอบพระคุณพระเจ้า) เจ้าภาพอาหารกลางวัน : “อ.พิชัย ลำจวน” (ครบรอบวันเกิด)... *เวลา 16.30 น. ผู้เทศนา: ผป.สมพงษ์ วงษ์ดี ผู้นำ: มน.สมพร มโนวงค์ นักดนตรี : นักดนตรีคริสตจักร... ขอพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้โปรดอวย พระพรให้จำเริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น และพอพระทัยชีวิตแห่งการมอบถวายและการมีส่วนร่วมใน พันธกิจรับใช้ของท่านเพื่อท่านจะมีสิ่งสารพัดมั่งคั่ง บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจะมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางอันจะก่อให้เกิดการขอบพระคุณและการถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไป

สามัคคีธรรมภาคบ่าย :
ขอเชิญสมาชิกคริสตจักรร่วมนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรม ภาคบ่ายในวันอาทิตย์นี้ เวลา 16.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป โปรดมาร่วมขอบพระคุณ พระเจ้าเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้มากหลาย

 

 photo 20130714_102402_zps6f666ef2.jpg

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ : ในนามของคณะธรรมกิจคริสตจักร ผู้อภิบาล และมวลสมาชิกคริสตจักรฯ ยินดี และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ “ครอบครัว หว่างตระกูล” คือ คุณสุนันท์- คุณอวยพร - คุณอารียา - คุณกัณต์ หว่างตระกูล ที่ได้ย้ายมาเป็นสมาชิก ครอบครัวคริสตจักรธรรมประทีป ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านตลอดไป

 

 photo 20130714_113700_zps8eaa3df0.jpg

ขอแสดงความยินดี : ร่วมกับอนุชนคริสตจักรของเรา คือ คุณเมธารัตน์ อินทพันธ์ ที่ได้รับเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย แข่งขันบาสเกตบอลใน “5 ASEAN SCHOOLS GAMES-HANOI 2013” ณ ประเทศเวียดนาม ขอพระเจ้าอวยพระพรในของประทาน การศึกษาเล่าเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดไป

ขอบคุณในการถวาย : คริสตจักรธรรมประทีป ขอขอบคุณ “คณะนักร้องคริสตจักร” ที่ได้มอบถวาย โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตัว และตู้เหล็กเก็บเครื่องเสียง 1 ตู้ ขอพระเจ้าอวยพระพร คณะนักร้องคริสตจักรทุกท่าน ทั้งในพันธกิจรับใช้ และในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดไป

พันธกิจฝ่ายอนุชน : ขอเชิญอนุชนวัยเรียน -วัยทำงาน และผู้สนใจเข้าร่วม กลุ่มศึกษา พระวจนะ ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 12.30 น. ณ ห้องอนุชน อาคารวัฒนวงศ์ ในหัวข้อเรื่อง “ปลดหนี้มีเงินใช้ 2” และกลุ่มCell - กลุ่มอธิษฐาน ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2013 เวลา 19.30 น. ณ บ้านคุณวิทวัส ธรรมมา (เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับคุณเมธารัตน์ อินทพันธ์)

เชิญประชุมฝ่ายสตรี : ขอเชิญสตรีคริสตจักรทุกท่าน ร่วมประชุมหลังรับประทานอาหาร และร่วมซ้อมเพลง

ตรวจสุขภาพฟรี : ฝ่ายสตรีคริสตจักร ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรีและร่วมฟังบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013 เวลา 08.00 - 09.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป บรรยายโดย อ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคริสตจักรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อาลัยรัก : ในนามของคณะธรรมกิจคริสตจักร ผู้อภิบาล และมวลสมาชิกคริสตจักร ขอแสดงความอาลัยรัก ร่วมกับครอบครัว “มาลัย” ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อพิสิษฐ์ มาลัย ได้ล่วงหลับสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยจะมีพิธีบรรจุร่าง ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.13 เวลา 10.00 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป และมีการนมัสการพระเจ้า ในวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.00 น. และ วันพุธ เวลา 10.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป ขอพระเจ้าได้ประเล้าประโลมจิตใจประทานกำลังความเข้มแข็งแก่ญาติมิตรของท่านทุกคนตลอดไป

งานสตรีบาซาร์ : ฝ่ายสตรีคริสตจักร ขอเชิญร่วมงาน “สตรีบาซาร์” คริสตจักรธรรมประทีป ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2013 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ร่วมซื้อ-ขาย สินค้าใหม่ และสินค้ามือสอง พร้อมอาหารหลากชนิด จองโต๊ะจำหน่ายสินค้า โต๊ะละ 100 บาท ได้ที่ ผป.ภัทรอนงค์ จำปามณี โทร 082-0300262

อธิษฐานเผื่อ : ผู้เจ็บป่วยและผู้อาวุโสของคริสตจักร ดังนี้ โรงพยาบาล คุณศิริลักษณ์ ไพโรจน์ (รพ.มหาราช) บ้าน ผป.อัมพร นพคุณ, ผป.ดำริห์- ผป.อัมพร อินทะพันธุ์, คุณแม่อุไร บุญเนตร, คุณพนมวัน ณ เชียงใหม่, คุณณรงค์ คำนันท์ตา, คุณสองเมือง แสงสุวรรณ, คุณพ่อสมศักดิ์ - คุณแม่บุญทอง ไชยยาวงศ์, คุณยายวัลลภา กัณฑารัตน์, คุณสมภพ วัฒนะจันทรกุล , คุณแม่พรสวรรค์ วัฒนวงศ์, คุณย่าจำปี อินทะพันธุ์ ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสการได้ ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขดำรงอยู่กับบรรดาท่านที่รักและนับถือทั้งหลายเหล่านี้ตลอดสืบๆ ไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สถาบันการศึกษา และการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ ตามพระมหาบัญชาในประเทศไทยและทั่วโลก

ผู้มาร่วมนมัสการ : ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013 ได้มีพี่น้องมาร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรธรรมประทีป รวมผู้มาร่วมนมัสการทั้งสิ้น ประมาณ 184 คน หวังว่าท่านก็เป็นหนึ่ง ที่ได้ มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้เช่นกัน ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้อวยพระพร ทรงนำ และประทานสวัสดิภาพในฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายทุกคน ทั้งเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ตลอดผู้อาวุโส โปรดกลับมาอีกครั้งด้วยความรักและยินดีใน องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 

Weekly Bible

 

 แต่พระเยซูทรงเรียกทารกมา
แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้า
ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น”
(ลูกา 18 : 16)

 

 

Search

© Copyright 2014 www.thammaprateep.com, All Rights Reserved.
Powered by Joomla!. Designed by: JoomlaShine. Valid XHTML and CSS