Homeเสียงฆ้องเสียงฆ้อง 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

เสียงฆ้อง 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013


ข่าวคริสตจักร ปีที่ 21 ฉบับที่ 20 ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

 

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ (ฟอง-ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอแสดง ความยินดีต้อนรับพี่น้องบรรดามิตรสหายในพระคริสต์ทุกท่านทั้งในและต่างคริสตจักรที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยความรักและความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้ที่เข้ามาในพระนามของพระเจ้าทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่และผู้อาวุโสทุกคนตลอดไป

ขอบคุณผู้ร่วมพันธกิจ : ขอขอบคุณในน้ำใจแห่งการมีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการปรนนิบัติ รับใช้และพันธกิจแห่งการนมัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 *เวลา 10.00 น. ผู้เทศนา: ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข ผู้นำ: ผป.นัทรี อินทะพันธุ์ ผู้แปล : ผป.ดวงเดือน ภู่เจริญ นักดนตรี: นักดนตรีคริสตจักร ผู้เดินถุงถวาย: คณะมัคนายกคริสตจักร ต้อนรับพี่น้อง:ฝ่ายผู้ปกครองคริสตจักร เจ้าภาพจัดดอกไม้: “ครอบครัว สิงขรัตน์” (ขอบพระคุณพระเจ้า) เจ้าภาพอาหารกลางวัน : “อ.พิชัย ลำจวน” (ครบรอบวันเกิด)... *เวลา 16.30 น. ผู้เทศนา: ผป.สมพงษ์ วงษ์ดี ผู้นำ: มน.สมพร มโนวงค์ นักดนตรี : นักดนตรีคริสตจักร... ขอพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้โปรดอวย พระพรให้จำเริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น และพอพระทัยชีวิตแห่งการมอบถวายและการมีส่วนร่วมใน พันธกิจรับใช้ของท่านเพื่อท่านจะมีสิ่งสารพัดมั่งคั่ง บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจะมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางอันจะก่อให้เกิดการขอบพระคุณและการถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไป

สามัคคีธรรมภาคบ่าย :
ขอเชิญสมาชิกคริสตจักรร่วมนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรม ภาคบ่ายในวันอาทิตย์นี้ เวลา 16.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป โปรดมาร่วมขอบพระคุณ พระเจ้าเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้มากหลาย

 

 photo 20130714_102402_zps6f666ef2.jpg

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ : ในนามของคณะธรรมกิจคริสตจักร ผู้อภิบาล และมวลสมาชิกคริสตจักรฯ ยินดี และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ “ครอบครัว หว่างตระกูล” คือ คุณสุนันท์- คุณอวยพร - คุณอารียา - คุณกัณต์ หว่างตระกูล ที่ได้ย้ายมาเป็นสมาชิก ครอบครัวคริสตจักรธรรมประทีป ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านตลอดไป

 

 photo 20130714_113700_zps8eaa3df0.jpg

ขอแสดงความยินดี : ร่วมกับอนุชนคริสตจักรของเรา คือ คุณเมธารัตน์ อินทพันธ์ ที่ได้รับเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย แข่งขันบาสเกตบอลใน “5 ASEAN SCHOOLS GAMES-HANOI 2013” ณ ประเทศเวียดนาม ขอพระเจ้าอวยพระพรในของประทาน การศึกษาเล่าเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดไป

ขอบคุณในการถวาย : คริสตจักรธรรมประทีป ขอขอบคุณ “คณะนักร้องคริสตจักร” ที่ได้มอบถวาย โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตัว และตู้เหล็กเก็บเครื่องเสียง 1 ตู้ ขอพระเจ้าอวยพระพร คณะนักร้องคริสตจักรทุกท่าน ทั้งในพันธกิจรับใช้ และในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดไป

พันธกิจฝ่ายอนุชน : ขอเชิญอนุชนวัยเรียน -วัยทำงาน และผู้สนใจเข้าร่วม กลุ่มศึกษา พระวจนะ ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 12.30 น. ณ ห้องอนุชน อาคารวัฒนวงศ์ ในหัวข้อเรื่อง “ปลดหนี้มีเงินใช้ 2” และกลุ่มCell - กลุ่มอธิษฐาน ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2013 เวลา 19.30 น. ณ บ้านคุณวิทวัส ธรรมมา (เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับคุณเมธารัตน์ อินทพันธ์)

เชิญประชุมฝ่ายสตรี : ขอเชิญสตรีคริสตจักรทุกท่าน ร่วมประชุมหลังรับประทานอาหาร และร่วมซ้อมเพลง

ตรวจสุขภาพฟรี : ฝ่ายสตรีคริสตจักร ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรีและร่วมฟังบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013 เวลา 08.00 - 09.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป บรรยายโดย อ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคริสตจักรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อาลัยรัก : ในนามของคณะธรรมกิจคริสตจักร ผู้อภิบาล และมวลสมาชิกคริสตจักร ขอแสดงความอาลัยรัก ร่วมกับครอบครัว “มาลัย” ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อพิสิษฐ์ มาลัย ได้ล่วงหลับสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยจะมีพิธีบรรจุร่าง ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.13 เวลา 10.00 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป และมีการนมัสการพระเจ้า ในวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.00 น. และ วันพุธ เวลา 10.30 น. ณ คริสตจักรธรรมประทีป ขอพระเจ้าได้ประเล้าประโลมจิตใจประทานกำลังความเข้มแข็งแก่ญาติมิตรของท่านทุกคนตลอดไป

งานสตรีบาซาร์ : ฝ่ายสตรีคริสตจักร ขอเชิญร่วมงาน “สตรีบาซาร์” คริสตจักรธรรมประทีป ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2013 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ร่วมซื้อ-ขาย สินค้าใหม่ และสินค้ามือสอง พร้อมอาหารหลากชนิด จองโต๊ะจำหน่ายสินค้า โต๊ะละ 100 บาท ได้ที่ ผป.ภัทรอนงค์ จำปามณี โทร 082-0300262

อธิษฐานเผื่อ : ผู้เจ็บป่วยและผู้อาวุโสของคริสตจักร ดังนี้ โรงพยาบาล คุณศิริลักษณ์ ไพโรจน์ (รพ.มหาราช) บ้าน ผป.อัมพร นพคุณ, ผป.ดำริห์- ผป.อัมพร อินทะพันธุ์, คุณแม่อุไร บุญเนตร, คุณพนมวัน ณ เชียงใหม่, คุณณรงค์ คำนันท์ตา, คุณสองเมือง แสงสุวรรณ, คุณพ่อสมศักดิ์ - คุณแม่บุญทอง ไชยยาวงศ์, คุณยายวัลลภา กัณฑารัตน์, คุณสมภพ วัฒนะจันทรกุล , คุณแม่พรสวรรค์ วัฒนวงศ์, คุณย่าจำปี อินทะพันธุ์ ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสการได้ ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขดำรงอยู่กับบรรดาท่านที่รักและนับถือทั้งหลายเหล่านี้ตลอดสืบๆ ไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สถาบันการศึกษา และการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ ตามพระมหาบัญชาในประเทศไทยและทั่วโลก

ผู้มาร่วมนมัสการ : ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013 ได้มีพี่น้องมาร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรธรรมประทีป รวมผู้มาร่วมนมัสการทั้งสิ้น ประมาณ 184 คน หวังว่าท่านก็เป็นหนึ่ง ที่ได้ มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้เช่นกัน ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้อวยพระพร ทรงนำ และประทานสวัสดิภาพในฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายทุกคน ทั้งเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ตลอดผู้อาวุโส โปรดกลับมาอีกครั้งด้วยความรักและยินดีใน องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 

Weekly Bible


 “ทรงเป็นความรักมั่นคง
และป้อมปราการ
เป็นที่กำบังเข้มแข็ง
และเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า
เป็นโล่ของข้าพเจ้า
และเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้า
ลี้ภัยในพระองค์
ผู้ทรงปราบชนชาติ
ทั้งหลายไว้ใต้ข้าพเจ้า”
(สดุดี 144 : 2)

 

Search

© Copyright 2014 www.thammaprateep.com, All Rights Reserved.
Powered by Joomla!. Designed by: JoomlaShine. Valid XHTML and CSS