Homeคำเทศนา

คำเทศนา

แสดง # 
# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
76 ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในความอ่อนแอ 10 พฤศจิกายน 2555 145
77 ความเมตตาของพระเยซูคริสต์ 27 ตุลาคม 2555 169
78 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด 28 ตุลาคม 2555 164
79 หยั่งรากในความรัก.. ผูกพันกับคริสตจักร 20 ตุลาคม 2555 174
80 ฉันเป็นใคร... ในพระคริสต์ 13 ตุลาคม 2555 172
81 ประวัติความเป็นมาของพันธกิจอนุชน 29 กันยายน 2555 135
82 เส้นทางของความเชื่อ 22 กันยายน 2555 189
83 รับและส่งมรดกอันดี 15 กันยายน 2555 167
84 ลักษณะของชาวสวรรค์ 08 กันยายน 2555 274
85 ทรงซ่อมตามน้ำพระทัย 01 กันยายน 2555 175
86 คิดอย่างผู้รับใช้แท้ 04 สิงหาคม 2555 120
87 คุณแน่ใจหรือ? (Are You Sure?) 25 สิงหาคม 2555 191
88 โดยความเชื่อเท่านั้น เราจึงจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า 18 สิงหาคม 2555 180
89 ต้นแบบ... ที่ดีเยี่ยม 11 สิงหาคม 2555 187
90 พระผู้ทรงเป็น......... 28 กรกฎาคม 2555 170
91 ชีวิตในพระเยซูคริสต์ 3 14 กรกฎาคม 2555 210
92 พระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนที่ดีสุดของเรา 07 กรกฎาคม 2555 214
93 ชีวิตในพระเยซูคริสต์ 2 30 มิถุนายน 2555 196
94 ชีวิตในพระเยซูคริสต์ 1 23 มิถุนายน 2555 181
95 เราเป็นตัวหนังสือของพระคริสต์ 16 มิถุนายน 2555 315
96 คริสตจักรคือครอบครัวอันถาวรของเรา 09 มิถุนายน 2555 174
97 มหาบัญญัติ 26 พฤษภาคม 2555 175
98 เป็นหนึ่งเดียวกัน 20 พฤษภาคม 2555 199
99 เราเกิดมาเพื่อการรับใช้ 13 พฤษภาคม 2555 226
100 พระคุณอัศจรรย์ (Amazing Grace!) 05 พฤษภาคม 2555 188

หน้า 4 จาก 7

Weekly Bible

 

 “พระเยซูจึงทรงเรียกเ
ด็กเล็กๆคนหนึ่งมา
ให้ยืนท่ามกลางเขา
แล้วตรัสว่า เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ
เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ
ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์
ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้น
ถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลง
เหมือนเด็กเล็กคนนี้
ผู้นั้นจะเป็นใหญ่
ในแผ่นดินสวรรค์”
(มัทธิว 18 : 2 – 4 )

 

© Copyright 2014 www.thammaprateep.com, All Rights Reserved.
Powered by Joomla!. Designed by: JoomlaShine. Valid XHTML and CSS